Rebels Leven


Actualiteit: in augustus worden de bronnen van de aarde overschreden

Op 2 augustus ’17 is het ‘Aarde Overschrijdingsdag’. Op die dag zullen we meer van de natuur gebruiktRebels Leven Rebels Levenhebben dan onze planeet in het hele jaar kan vernieuwen.
Door deze foto die het WWF verspreidt zal de nadruk gevestigd worden op het gebruik van vernieuwende en duurzame bronnen. Gedurende de hele maand augustus ligt het accent op de bewustwording hiervan.

Het vergaan van de Aarde lijkt niet ver weg te zijn…wat te doen?

We staan er niet bij stil, maar voor onze beschaving zijn er culturen geweest die een zelfs hoger niveau Rebels Levenvan ontwikkeling bereikt hebben. Al deze beschavingen, inclusief de onze hebben zichzelf vernietigd. De reden is: er is een grote onbalans in de groei. De technologie heeft een hoge vlucht genomen, maar het bewustzijn heeft daarmee geen gelijke tred gehouden.
Politici bekommeren zich meestal niet wezenlijk om het menselijk welzijn, maar spelen hun eigen slimme spelletjes om macht uit te kunnen oefenen.
Het enige wat vernietiging van de aarde kan tegengaan is: een geweldige groei in bewustzijn bij mensen, van revolutionaire omvang. We dienen hiervoor alles in te zetten wat we in huis hebben. Dan alleen kan deze prachtige planeet gespaard worden.

Rebels Inzicht: Logisch denken versus mysterie, steen en water

Logisch denken helpt niet om het mysterie van het leven te bevatten.
Water is zacht en Steen is hard. Toch kan water een steen uithollen. Volgens de wetten van de logica kan dit Rebels Levenniet. Machtige druipstenen laten zien dat het WEL kan. Uiteraard kost het de nodige tijd. Maar ‘everything great grows very slowly’. Alles wat snel gaat, kent nauwelijks verankering en geen wortels.

Overgave aan het Bestaan maakt sterk, omdat je dan in de kracht van het hart en je wezen komt. Het maakt je tot een Rebel. Deze website gewijd aan het fenomeen van de Rebel.
Op “Donna-Rebel4you” kun je het volgende lezen:

  • Osho’s visie t.a.v. de Rebel en Rebellie in de vorm van zijn Bloemrijke uitspraken als opstekers voor het leven en om jezelf en anderen te laten bloeien.
  • Gebeurtenissen en publicaties die je bij je uniek zijn brengen, ‘de Rebel’ in jezelf laten ontdekken waardoor je deze meer gaan leven.
  • Over de essentie van ‘de Rebel’: wat omvat die precies en hoe kun je hem/haar meer realiseren?
  • Humor in de vorm van grappen en anekdotes omdat lachen ons en anderen oneindig goed doet.
  • Contact en links is de pagina die je uitnodigt voor reacties vanuit ‘je Rebel-zijn’ en leven. Alle contact graag via: e mail
  • Nieuws, zoals festiviteiten, wetenswaardigheden en uitgaven. Deze bevat telkens actuele tips.

Rebels leven
Rebels leven is doorgaand durven veranderen. Zet eens een ‘andere denk-hoed’ op. Dat betekent dat je andere paden in je creativiteit gaat bewandelen.

Het Leven is Dialectisch

Het leven is dialectisch. De dialectiek zorgt voor de voortgang en de vooruitgang; anders zou er geen beweging plaatsvinden. Rebels leven houdt in dat je openstaat voor een wijziging van inzicht. Als de uitspraak van een wijze resoneert met wat jij ervaart, ben je bereid om je oorspronkelijke aanname te herzien.

Het merendeel van de wereld leeft in gezinsvorm. Het is moeilijker om dit niet te doen dan wel. Rebels leven wil zeggen dat je eigen manier van bestaan kiest ook al doet de grote meerderheid dit anders.