De Rebel Moet


De Rebel is Nodig in de Wereld

De aanwezigheid en het optreden van de Rebel in de wereld van Nu is een absolute noodzaak: ‘de Rebel moet’. Juist omdat het leven zo mooi is, mogen we de aarde beschermen en de wereld mooier maken, haar de kans geven zich te ontwikkelen. Dat betekent dat je vanuit je bewustzijn op de aarde leeft en haar respectvol benadert. Er heeft al zoveel uitputting van grondstoffen plaatsgevonden. Osho heeft het in dit kader over ‘de De Rebel moet
Rebel’ die de volgende kenmerken heeft:

  • De Rebel leeft volgens zijn/haar eigen innerlijk licht en verandert zichzelf aan de hand daarvan.
  • De Rebel staat op grond van innerlijk inzicht op tegen onrecht. Hij/zij vecht niet ‘om het gevecht’, maar omdat hij/zij niet anders KAN.
  •  De Rebel legt anderen niets op, maar weet dat zijn/haar omgeving mee kan veranderen.

Verandering via revolutie hebben tot nu toe vrijwel niets opgeleverd, zoals de ‘Franse Revolutie’ of de ‘Russische Revolutie’. Er was alleen sprake van verandering in posities, maar de mensen zelf transformeerden niet. Zo bleven dezelfde machtsspelletjes en onderdrukking bestaan. Voor wezenlijke verandering is ‘Rebellie’ nodig, hetgeen een essentieel verschil maakt.

De Rebel moet: Verschil tussen Rebel en Revolutionair

Er is een groot verschil tussen de ‘Revolutionair’ en de ‘Rebel’. Deze twee begrippen worden vaak klakkeloosDe Rebel moet door elkaar gebruikt. Dit zijn de verschillen tussen ‘revolutionair’ en ‘rebel’:

  •  Een Revolutionair wil anderen en de wereld veranderen, een Rebel verandert zichzelf en leeft vanuit deze transformatie.
  • Een Revolutionair denkt in termen van macht. Hij/zij wil dezelfde machtsposities behouden, maar kiest voor andere mensen om deze te bekleden. Een Rebel denkt eerder in termen van coöperatie in plaats van macht.
  • Een Revolutionair is bereid om geweld te gebruiken om zijn/haar doel te bereiken. Een Rebel zet ‘vergroting van bewustzijn’ centraal en wil geweld vermijden.

Een mooiere, rechtvaardigere, meer b(l)oeiende wereld wil in feite bijna iedereen. Het experiment van de ‘Rebel’ is tot nu toe niet op grote schaal geprobeerd. Enkelingen waren rebels, zoals bijvoorbeeld: Jezus, Boeddha, Lao Tzu en Osho. Maar pas een collectiviteit van Rebellen kan de aarde redden en de wereld menselijker maken.

Over de Rebel is inhoudelijk meer te lezen op de website met enkele honderden beschrijvingen van Osho Boeken www.oshoboeken-besproken.nl, zoals: