Rebellie in de Praktijk: Overbevolking


Met Bewustzijn kiezen: geen kinderen

Er worden mooie dingen over Rebellie gezegd, maar die hoeven niets met de actualiteit van ‘Rebellie in de  praktijk’ te maken te hebben. In feite is het meestal het geval dat er een groot verschil is tussen wat mensen zeggen en wat ze daadwerkelijk uitvoeren.
Een mooi gezegde is snel geuit, maar daar een consequente en standvastige actie uit laten volgen, is een heel andere zaak.
Het gevolg is dat we een niet erg oprechte samenleving hebben. Mensen spelen rollen en zijn zelden eerlijk tegen elkaar.
Rebellie in de PraktijkHeel vaak gebeuren dingen niet expres, maar zijn ze in het gedrag geslopen. Eenmaal gewend om op een bepaalde manier te reageren, gaat men daar dan gemakshalve mee door.

We zitten met grote vraagstukken in deze tijd, onder andere met een klimaat probleem, de opwarming van de aarde. Een van de hoofdoorzaken is: de overbevolkte wereld en vrijwel niemand durft het te benoemen. Laat staan dat mensen er consequenties aan verbinden. Maar er is bij deze problematiek een ‘Rebellie in de Praktijk’ vereist.
En het mechanisme van ’trouwen en kinderen krijgen’ is zo’n automatisme geworden dat vrijwel niemand op het idee komt dat ‘geen kinderen’ een zeer heilzame optie is. Wat zijn de urgente beweegredenen om voor ‘geen kinderen’ te kiezen.

  • Er zijn meer dan genoeg mensen op deze aarde, in feite al veel teveel. Je doet de aarde er geen plezier mee en het kind ook niet. Wie wil in een overbevolkt geheel terecht komen als hij/zij ervoor kan kiezen?
  • De wereld kan veel mooier worden als hij in zijn huidige vorm getransformeerd wordt. De energie die nodig is om kinderen geboren te laten worden en om ze opvoeding en onderwijs te geven, kan besteed worden aan het aanpakken van de hervorming van de aarde.
  • Voor individuele mensen is het heilzaam om zich aan hun eigen groei te wijden in plaats van voor weer een nieuwe lichting wereldburgers te zorgen. Vrij worden van het verleden om in het ‘hier en nu’ te leven, vereist werken aan zichzelf. De tijd daarvoor komt beschikbaar als men de moed heeft om voor ‘geen kinderen’ te kiezen. De wereld wordt een stukje mooier als daar minder belaste en geconditioneerde mensen rondlopen, maar mensen die in balans zijn en van het leven houden.

Rebellie in de Praktijk

Rebellie in de Praktijk: bevolkingsgroei wetenschappelijk regelen

Osho is een van de zeer weinigen wetenschappers die continu gehamerd heeft op het toepassen van strikte geboortebeperking en het wetenschappelijk aanpakken van de bevolkingsgroei. Het krijgen van kinderen moet niet meer lukraak plaatsvinden zoals dit al zo lang gebeurt.
Nee, er zullen bewuste overwegingen aan ten grondslag moeten liggen, zoals bijvoorbeeld: welke mensen zijn er nodig? en: Wie zijn er geschikt om de voortplanting te verzorgen? Deze mensen kunnen dan hun talenten doorgeven  en op die manier blijven deze behouden, tot heil van de wereld. Osho zet zijn visie over ‘Birth Control’ and ‘Genetic Engineering’ in een van zijn toespraken uitvoerig uiteen, lees meer.