Rebellie Quotes en Video’s


Osho ’s Uitspraken en Live Toespraken over de Rebel en Rebellie

Deze pagina bevat een aantal kernachtige uitspraken van Osho, de ‘Rebellie Quotes’. Osho heeft het thema Rebellie grondig uitgediept en telkens aangevuld en aangescherpt. Hij spreekt over het verschil tussen de ‘Rebel’ en de ‘Revolutionair’, lees meer. Rebellie heeft niets met geweld te maken. In feite richt de Rebel zich op Liefde en niet op negatieve verschijnselen als strijd, concurrentie, competitie Rebels levenmaar op coöperatie, samenspraak en natuurlijk samenzijn, organisch tot stand gekomen. Een organisatie is van buitenaf op gelegd, maar een organisch verband ontstaat van binnen uit bij mensen.
Door de huidige techniek is het mogelijk om overal ter wereld de live toespraken van de Verlichte Meester Osho te volgen. Osho is van jongs af een Rebel geweest, zoals hij tegen zijn ouders, leraren en professors optrad. Zijn visie is ook gebaseerd op rebels leven. Hier zijn links naar de toespraken van Osho:

In het Boek ‘It ’s all about Change‘ geeft Osho zijn visie op de noodzakelijke veranderingen die er in de wereld plaats moeten vinden, willen we een fundamenteel betere samenleving krijgen.

Rebellie Quotes: Individueel en in Verbinding

Op zich is Rebellie een individueel verschijnsel. Het gaat er juist om dat je anderen of de omstandigheden niet verantwoordelijk maakt voor de situatie zoals hij op dit moment is. Als de situatie als negatief wordt ervaren, kijkt de Rebel eerst naar zichzelf. Hij/zij gaat na of de eigen attitude mogelijk bijgesteld moet worden. Hiertoe gaat de Rebel zijn/haar veranderingsproces in eerste instantie zelf aan.

De Rebel staat dus in de eerste plaats op zichzelf, hij/zij is een individu. Juist daardoor is de Rebel heel goed in staat tot connectie zonder dat hij/zij zich afhankelijk maakt van anderen. De Rebel claimt anderen niet en hij/zij zal andere mensen ook niet ongevraagd van adviezen voorzien of zich opdringen. Er is sprake van een verbinding in vrijheid en die is er voor het moment, met geen enkele garantie voor de toekomst. De betrokkenheid naar anderen toe gebeurt spontaan, vanuit het hart en daarom is zij ook het meest oprecht.

Onderstaand zijn enkele kernachtige voorbeelden van Rebellie Quotes van Osho

Rebellie Quotes        

Rebellie Quotes    

Rebellie Quotes

Rebellie Quotes

Rebellie QuotesRebellie Quotes

Rebellie Quotes Ik houd ervan om mensen te storen, omdat alleen storen
hen na laat denken. Ze zijn daar al eeuwen geleden mee
gestopt. Er was niemand om hen te storen. Mensen zijn hen
gaan troosten. Ik ga  helemaal niemand troosten …want hoe
meer je hen gaat troosten, des te meer vertraagd ze in
ontwikkeling raken. Shockeer hen, geef ze een ferme tik en
daag hen uit. Die uitdaging zal al hun capaciteiten tot eenclimax brengen.” Osho, The Rebel