Een Rebel leeft zijn leven in totale Vrijheid

Berichten

Alleen een Nieuwe Mens zorgt voor een Betere Wereld

Het boek ‘The Rebel’ is een handboek voor de mens van de toekomst. Osho maakt zich daarin Berichtenkenbaar als de wijze die een totaal-visie heeft. Zijn visie strekt zich uit naar de hele planeet aarde. 

De oude Instituties ontleed

In de antwoorden op de gestelde vragen die hij geeft, ontleedt hij daarom werkelijk elke institutie en elk traditioneel geloof in de maatschappij. Op basis daarvan presenteert hij een radicaal nieuwe visie waarin we het oude gaan beëindigen om plaats te maken voor de toekomst. Osho houdt een vurig betoog over de Rebel en de karakteristieken die deze bezit. 

Nieuwe Mens

Als mensen deze karakteristieken kunnen realiseren, is er op dat moment sprake van een een nieuwe mens. En alleen Home Englisheen nieuwe mens kan zorgen voor een betere wereld in de toekomst.

Teruggaan naar het oude, is geen Optie

“Mahatma Gandhi had bijvoorbeeld het idee dat we de technologie zouden moeten stopzetten op het punt dat het spinnewiel uitgevonden werd. Het spinnewiel werd ergens rond tienduizend jaar geleden of zelfs eerder uitgevonden. Er waren zo weinig mensen en de aarde was zo groot … de aarde gaf zoveel dat mensen het zelfs niet eens allemaal op konden; het meeste zou gewoon naar de afval gaan.

Dus dit is een oplossing, die tot Mahatma Gandhi kwam via Leo Tolstoi – want die was tegen moderne technologie. Maar ik kan die niet ondersteunen, want het betekent geen spoorwegen, geen ziekenhuizen, geen chirurgie, geen medicijnen, geen postkantoren, geen telegrafie, geen telegrammen, geen telex, geen elektriciteit; en al deze zaken zijn deel van je leven geworden. Je kunt je jezelf niet voorstellen zonder elektriciteit ….

lees meer