Leven kan gecreëerd worden

Leven kan

Nieuw Onderzoek van Groningse Wetenschappers

Recent onderzoek wijst in deze richting: leven kan gecreëerd worden.
Groningse wetenschappers zijn dichtbij het creeëren van leven in een reageerbuis: zelf vermenigvuldigende moleculen die aan soortvorming doen, het is de eerste kleine stap op weg naar complex leven. Dit heeft gevolgen voor het begrijpen van de oorsprong van leven en voor verantwoorde bevolkingsopbouw, ‘genetic engineering’

Scheikundig hoofdonderzoeker Sijbren Otto en zijn team merkten,terwijl ze er niet naar op zoek waren, dat levenloze moleculen zichzelf kopieerden en vervolgens voor nieuwe zorgden door zich af te Leven kan gecreëerd wordensplitsen. Bij het kopiëren ontstonden fouten en geleidelijk aan ging zo’n foute kopie zich afsplitsen. Hierdoor ontstonden er nieuwe soorten van de oorspronkelijke moleculen. lees meer en er zit een interessant filmpje bij

Het proces bij: Leven kan gecreëerd worden

In Otto’s oersoep zijn de ‘levende wezens’ ringvormige moleculen die als schoteltjes op elkaar passen en zo een soort stapels vormen. Voeg bouwstenen toe en er ontstaan steeds meer ringetjes en hogere stapels door de microscoop zichtbaar als spaghetti-achtige sliertjes.

Maar voeg ook wat andere bouwstenen toe en er gebeurt iets opmerkelijks, schrijven Otto en zijn collega’s in Nature Chemistry. Er ontstaat dan gaandeweg een tweede soort ringetjes, die zich ‘voeden’ met de alternatieve bouwstenen enLeven kan gecreëerd worden op hun beurt weer andere stapels vormen.

Dat heeft warempel wel wat weg van soortvorming in de natuur, vertelt Otto. ‘Je ziet dat je diversiteit krijgt, volgens principes zoals die ook in de biologie bestaan: je introduceert ander voedsel en meteen ontstaat er een nieuwe soort die ervan gebruik maakt. Dat is de eerste stap op weg naar een ecosysteem.’  ‘Leven kan gecreëerd worden.’

Toegegeven: een reageerbuisje met zich voortplantende moleculen erin staat ver af van de levende wezens zoals we die kennen uit het bos. Toch is hier sprake van een ‘zeer bijzonder en intrigerend’ experiment, vindt hoogleraar fysische organische chemie Wilhelm Huck (Radboud Universiteit Nijmegen), zelf niet bij het onderzoek betrokken. ‘Sijbren maakt gebruik van een heel simpele serie chemische reacties. En vervolgens laat hij zien dat zo’n simpele set instructies leidt tot een complex mengsel dat zich aanpast en waarbij uiteindelijk de best aangepaste familie ringen overwint.’ In de scheikunde is zoiets heel bijzonder, legt Huck uit: ‘Bij de meeste systemen stopt op een gegeven moment de groei en is er dus geen ‘survival of the fittest’. Dit systeem kan dit dus wel.’

Hoe het leven zo’n 3,8 miljard geleden op onze planeet ontstond, is nog altijd een diep mysterie. Veel wetenschappers nemen aan dat het leven afstamt van zich voortplantende RNA-moleculen. Maar ook aan die ingewikkelde moleculen moet iets simpelers zijn voorafgegaan.

De volgende grote uitdaging, zegt Otto, is om de ringwezens een of ander nieuw trucje te leren. ‘Leven is in staat allerlei nieuwe uitvindingen te doen. We zouden heel blij zijn als we het systeem zo kunnen beïnvloeden dat het uit zichzelf een of andere nieuwe chemische functionaliteit bedenkt die wij er niet in stoppen. Dan heb je echt het begin van evolutie.’

Gevolgen van de vondst: ‘leven kan gecreëerd worden’: ondersteuning van de evolutie

Dat kan licht werpen op hoe het leven op aarde ooit is ontstaan, denkt hoofdonderzoeker Sijbren Otto van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar hij is zeer terughoudend om te zeggen: op deze manier is het gebeurd. ‘Dat kun je immers nooit bewijzen’. Maar het zou kunnen dat mechanismen zoals wij hier waarnemen, een rol hebben gespeeld.

De aangenomen sprong die er van niet-leven naar leven zou zijn geweest, begint door dit onderzoek te wankelen. Er is vermoedelijk eerder sprake van een glijdende schaal waarop ‘niet-leven’ op een geven moment overgaat in ‘leven’.

Behalve dat is de vondst ‘leven kan gecreëerd worden’ ook interessant in het licht van een verantwoorde bevolkingsopbouw

Gevolgen van de vondst ‘leven kan gecreëerd worden’: een nieuwe stap naar Genetic Engineering

“BIRTH CONTROL should be an absolute, with medical boards to decide how many new people we need every year. So only a few people should give birth to children, and that too should be done by artificial insemination, so there can be a scientific combination of the best sperm with the best egg.” Osho

“The population has to be reduced if man wants to be, to have his dignity, honor, his right to life.

Up to now humanity has lived with accidental childbirth. Now science has made it possible to protect ourselves against that, and genetic engineering will become the most important science for the future.

Just as we have blood banks, every hospital should have sperm banks. And it can be as easy to have an egg bank as a sperm bank.

Anybody who is interested in children can go and contribute his semen to the scientific lab, and the lab should decide which woman is going to be your child’s mother. It need not be your wife; there is no relationship in it.

You love your wife, your wife loves you, but that does not mean to take the risk of burdening the earth with a crippled, blind child — you don’t have that permission from existence.

Why are you taking such an irresponsible burden on yourself and on the whole of humanity?” Osho

“In those one million sperms there may be great scientists like Albert Einstein, great musicians like Yehudi Menuhin, great dancers like Nijinsky, great philosophers like Friedrich Nietzsche, great novelists like Fyodor Dostoevsky. They can be picked out and the father and mother can choose what they want. When you can choose the great diamonds, why go for the colored stones? And when you can be the chooser, why be accidental?

They can choose, if they want, a Henry Ford, who will make great riches possible. Money is an art, just as anything else; it has its own geniuses. Everybody cannot be a Henry Ford!

If you want your child to be a Gautam Buddha, then you have to see, according to the genetic analysis, which sperm has the potentiality of being a mystic. The sperm has to be injected, so he need not be in competition with all kinds of fellows in a crowd.

And for the parents, because the child is not to be given birth through sex, sex becomes pure fun. It does not carry any responsibility, any danger.

Insemination is the only scientific way to find the best child.” Osho

“Slowly, science is learning the program of the sperm and the egg. This is developing, but this should be our most emphatic effort. If we know everything about the sperm and the egg, then not only can the population be decreased, the quality of the people can increase a hundredfold. We don’t have any idea how many geniuses are going down the drain. The world can be full of geniuses of all types; it can be our choice. In the past they were just accidents, coincidences. But in the future we can make it certain.

We can fill the whole earth with geniuses, talented people, healthy people.

I suggest to create worldwide lobbies to help to understand genetic programs. Man has reached to the moon but he has not made much effort to understand genetic programs. The reasons are simple, because all the vested interests, all the religions are threatened; they know that once the program of the genes is understood, the old cannot exist any longer.” Osho

“Genetics cannot be prevented from developing. Every government which has power enough is interested in it. So fear and paranoia will not help. If cautious efforts are made – and worldwide protests and movements are made, that at least sciences like genetics should not be in the hands of nations, but in the hands of a world community of scientists themselves – then it can be used for the creation of a golden future on this earth.” Osho, Osho International

from: The Golden Future

Een reactie plaatsen