Osho International Meditation Resort: voedende stilte

Osho International Meditation Resort: voedende Stilte

Verschillende soorten van Stilte

Moeilijke Stilte

Stilte wordt niet altijd als positief ervaren. Als er tijdens een gesprek een stilte valt, voelen velen zich daar ongemakkelijk bij. En men probeert daarom die stilte zo snel mogelijk te vullen. Dat is dus een van Osho International Meditation Resortde vormen van Stilte die zich voor kunnen doen. Daarnaast is er een ander type van stilte en dat is de afwezigheid van lawaai.

Stilte: afwezigheid van lawaai

Het leven in de grote steden met de kluwen aan mensenmassa brengt veel lawaai met zich mee. Het verkeer dat deze mensen vervoert, is daar onderdeel van. Als je je daar gedurende langere tijd middenin bevindt, heb je het vaak niet eens zo in de gaten. Maar kom je vanuit een rustiger plek in het stadsgewoel, dan valt het verschil je meteen op. Eigenlijk wil je dan ook meestal zo snel mogelijk weer weg als je van een stiller type omgeving houdt. Afgezien van deze stilte in de vorm van ‘afwezigheid van lawaai’ en die dus ook negatief gedefinieerd is, bestaat de positieve stilte.  Dit is de stilte die het wezen van mensen voedt.

Voedende Stilte

Weinig mensen kennen de positieve stilte, want ze zijn alleen bekend met stilte als negatief verschijnsel en met stilte als ‘afwezigheid van lawaai’. Er bestaat ook een stilte en die bevindt zich in onszelf, het is onze bron. Het is de stilte die je door meditatie kunt bereiken en versterken. Het is ook een stilte die zich oneindig kan verdiepen, zij kent geen eindigheid, aldus de mystici. Deze is die niet drukkend is of geforceerd zoals dat bijvoorbeeld op een begraafplaats het geval is. Zij is verkwikkend en voedend en brengt een geluksgevoel. Alles is goed zoals het ons en je bent niet op jacht naar iets buiten jezelf om jezelf blij mee te maken.

De weg naar het Osho International Meditation Resort

Iets van deze positieve, voedende stilte kun je al ervaren als je de weg naar het Osho International Meditation Resort inslaat. Het is Lane 1 van Koregaon Park. Niet alleen is deze straat, met een rij wachtende riksja’s op zich al rustiger. Osho International Mediation Resort: voedende StilteMijn ervaring isOsho International Meditation Resort: voedende Stilte daarnaast dat je vanzelf langzamer gaat lopen, naar mate je dichter bij de Gateless gate van het Osho Resort komt. Iets van de stilte in het Osho Resort verspreidt zich voelbaar over Lane 1 van Koregaon Park. Je voelt dat je vanzelf gaat anticiperen op het rustige meditatieve en tegelijkertijd ook zeer opgewekte klimaat dat in het Osho Resort heerst. Als je de Gateless gate van het Osho Resort, via de beveiligde poortjes, binnengegaan bent, zal de atmosfeer van stilte, ontspanning en onbelast-zijn je alleen nog maar meer gaan opvallen. Je kunt je erin baden, je kunt het behaaglijke ervan absorberen.

Stilte-plek: Silent Area

In het Osho Resort is Stilte en daarnaast is er ook veel gedruis van lachende mensen, enthousiaste kreten die geslaakt worden, vreugdevolle ontmoetingen. Daarom zijn er in het Osho International Mediation Resort Osho International Meditation Resort: voedende Stiltespeciale Stilte-plekken ingericht . Hier kun je echt in Stilte zijn als je dat wenst.

Twee Stilte-plekken

Eén bevindt zich achter Meera Gate, in de buurt van Omar Khayyam.  Daarnaast is er een op het terrein van de piramides waar opOsho International Meditation Resort: voedende Stilte dit moment verbouwingen plaatsvinden. De Stilte-plek is echter geheel intact, zoals je op de foto kunt zien. Hier wordt de stilte voortdurend gehandhaafd. Je kunt er dus ook heel goed in een stille omgeving naar je muziek luisteren.
Verder biedt deze plek uitzicht op een klaterende waterval en met wat  meer afstand, op het Osho Teerth Park. Vogels laten zich horen, soms laat de pauw zich zien, maar er blijft Stilte.
De stilte die hier ervaren wordt kan niet anders dan een reflectie zijn van de Stilte die elke avond tijdens de Evening Meeting versterkt wordt. lees meer